Nieuwsbrief - maart 2014

 

Dit is de internet nieuwsbrief ten behoeve van de RWS C-regelaar. Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en wordt verstuurd aan geïnteresseerden.

Nieuwe versie CRSV-module (4.2)

Onlangs is een nieuwe versie van de CRSV-module verschenen (versie 4.2). Ten opzichte van versie 4.1 van de CRSV-module (module voor het programmeren van halfstarre regelingen) zijn twee problemen opgelost:

• Bij harde interne koppelingen (HKI) waarbij de rijtijd tussen de voedende richting en volgrichting kort zijn, kon het probleem optreden dat de voedende richting niet realiseerde, terwijl de volgrichting wel naar groen zou kunnen;

• In bepaalde situaties kon een richting met een wachtmoment naar meeverlenggroen gaan voordat het wachtmoment gepasseerd was. Gevolg was dat deze richting dan niet meer kon verlengen na het wachtmoment.

Daarnaast is versiebeheer toegevoegd. Door middel van een extra geheel getal parameter is nu uitleesbaar welke versie van de CRSV-module toegepast is. De CRSV-module en bijbehorende documentatie zijn hierop aangepast. De downloads en documenten zijn te vinden onder 'standaarden', standaard 16.

Nieuwe versie TDI-algoritme (1.09)

Binnenkort verschijnt, tegelijkertijd met de nieuwe RWS-C-regelaar, een nieuwe versie van het TDI-algoritme (versie 1.09). Ten opzichte van de vorige versie zijn de volgende zaken aangepast:

• In- en uitschakeldrempels voor intensiteit op RWso verwijderd;

• Handmatig doseren met vaste doseertijd is nu ook toegestaan indien er een beschikbaarheidsfout is (H_b_fout);

• Er zijn zoveel mogelijk interne variabelen verwijderd om het TDI-algoritme beter onderhoudbaar te maken. Ook is de validatie van parameters onafhankelijk van de volgorde gemaakt;

• Aanwezigheid van een spitsstrook is instelbaar gemaakt (RWso/RWsa) met een op te geven percentage voor EG_capaciteit_RW en de in-/uitschakeldrempels I_totaal. De logging en informatie op het bedieningspaneel is hierop aangepast;

• Alarmmelding naar CVMS/KWC toegevoegd bij het niet gaan regelen ondanks doseerwens;

• Extra logging van belangrijke instellingen en (detectie)storingen (2x per nacht);

• Bugfix: dubbele logregel bij aan-/uitzetten van schakelaar gewijzigd naar enkele logregel;

• Aanpassing aan nieuwe versie RWS-C-regelaar (ook VLOG toegevoegd).

De nieuwe versie van het TDI-algoritme is binnenkort hier te downloaden.

Uitlevering nieuwe versie RWS-C op 31 maart 2014

Na een succesvolle testperiode, waarbij de nieuwe versie van de RWS-C-regelaar in twee automaten op straat is toegepast, wordt de nieuwe versie op 31 maart 2014 uitgeleverd aan fabrikanten en licentiehouders. De afgelopen maanden zijn de laatste voorbereidingen voor de uitlevering uitgevoerd. Zo is de CRSV-module voor halfstarre regelingen aangepast aan de nieuwe versie van de RWS-C-regelaar en is het TDI-algoritme geschikt gemaakt voor de nieuwe versie. Ook zijn alle hulpprogramma’s (o.a. mkdbfls.exe, crdebug.exe) en de documentatie aangepast. Versie 5.0 van de CRSV-module en het aangepaste TDI-algoritme versie 1.09 worden tegelijkertijd met de uitlevering van de RWS-C-regelaar op deze website geplaatst. Alle WSRA-standaarden zijn geschikt gemaakt voor de nieuwe versie van de RWS-C-regelaar en er is een voorbeeldregeling aangemaakt. Ook deze zijn vanaf 31 maart 2014 via deze website te downloaden. In de nieuwe versie van de RWS-C-regelaar zijn de volgende punten aangepast t.o.v. versie 1.11.21/1.11.121:

• Integratie van CR- en CRS-versie waardoor in één regeling zowel met blokkenstructuur als zonder blokkenstructuur geregeld kan worden. Ook is het mogelijk de blokindeling tijdens het regelen te wijzigen;

• Toevoeging bezettijd per lus;

• Toepassing hiaattijden per lus i.p.v. per signaalgroep. Per lus is een hiaattijd en een extra hiaattijd beschikbaar;

• Toevoeging RWG-optie (Retour Wacht Groen). Hiermee kunnen richtingen vanuit VAG2e (2e voertuigafhankelijk groen) en MVG (meeverlenggroen) worden teruggezet naar WG (wachtgroen).

• Toevoeging aan koppeltabel waaraan fabrikant kan aflezen of uitgaande koppelsignalen gehandhaafd of gereset moeten worden als de regelaar niet regelt (dit is bijvoorbeeld nuttig bij TDI’s die gedoofd staan, maar toch koppelsignalen moeten doorgeven aan een VRI).

• Toevoeging VLOG2, waarbij naast het aanmaken van VLOG-bestanden ook streaming VLOG mogelijk is. De RWS-C-regelaar maakt hierbij zelf de configuratiefile aan die nodig is om de VLOG-data in een viewer met de functionele namen voor signaalgroepen, detectoren en in-/uitgangssignalen te bekijken.

RWS-C-regelaar gebruikersdag op 15 april 2014

Op dinsdag 15 april 2014 zal de gebruikersdag RWS C-regelaar bij Goudappel Coffeng in Deventer worden gehouden. De gebruikersdag zal plaatsvinden van 09.00 - 12.00 uur met aansluitend een lunch. Tijdens deze ochtend komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod:

• Uitgevoerde werkzaamheden beheer&onderhoud RWS-C-regelaar 2013 – maart 2014;

• Presentatie/demonstratie nieuwe versie RWS C-regelaar (hiaat-/bezettijden per lus, RWG_optie, koppelsignalen, VLOG2, wijzigen blokindeling, overschakelen tussen regelen met blokkenstructuur en regelen met een halfstarre structuur);

• Presentatie/demonstratie van aangepaste hulpprogramma’s voor de RWS-C-regelaar.

• Behandeling binnengekomen vragen/opmerkingen/onderwerpen m.b.t. de RWS-C-regelaar

Het definitieve programma zal op een later tijdstip per email aan de deelnemers rondgestuurd worden.

De kosten voor deze dag zijn € 75,- (excl. BTW). Voor licentiehouders met een helpdesk-overeenkomst voor de RWS-C-regelaar is deelname voor één persoon gratis. U kunt zich middels het aanmeldingsformulier inschrijven tot 4 april 2014. Op het aanmeldingsformulier (download het hier) kunt u ook vragen, opmerkingen en onderwerpen over de RWS-C-regelaar aangeven die u graag op de gebruikersdag aan de orde wil stellen.

Met vriendelijke groet,

Theo Dijkshoorn
Namens Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving


Lees hier oudere nieuwsbrieven:

september 2012

juli 2011

mei 2011

oktober 2010

juni 2009

juni 2007

oktober 2006

april 2006

november 2005

februari 2005

april 2004

november 2003

augustus 2003

februari 2003

maart 2001

november 2000

 

 

Terug naar homepage