Nieuwsbrief

september 2012

 

Dit is de internet nieuwsbrief ten behoeve van de RWS C-regelaar. Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en wordt verstuurd aan geïnteresseerden.

Nieuwe versie MKDEBFLS

Doordat in regelprogramma's steeds meer extra parameters en extra geheel getal parameters worden opgenomen, ontstaat soms het probleem dat het maximum aantal debugschermen (99) niet voldoende is om alle parameters op te nemen. Het programma MKDEBFLS is aangepast waarbij er nu meer extra parameters en extra geheel getal parameters op één scherm geplaatst worden. Het aantal benodigde debugschermen daalt hierdoor. De nieuwe versie is hier te downloaden.

Nieuwe versie CRSV-module

Er is een nieuwe versie van de CRSV-module verschenen (versie 4.1). In de vorige versie kon er als een richting bij de regelwijze 'VA-versneld' een BAR (blokkeren alternatieve realisaties) had niet versneld door het stappenraster worden gelopen naar het primaire groengebied van deze richting. Hierdoor ontstond de situatie dat een richting een BAR heeft, er verder geen aanvragen op het kruispunt zijn en die richting toch tot z'n startgroenmoment moest wachten, zonder dat er versneld werd doorgestapt. Nu is dit gewijzigd. Als richtingen een BAR hebben, kan er toch versneld door het stappenraster naar het primaire groengebied van een richting met een BAR worden gelopen.

De bijbehorende downloads en documenten zijn te vinden onder 'standaarden', standaard 16.

Nieuwe versie RWS-C klaar voor fieldtest

De afgelopen maanden is volop gewerkt aan de geïntegreerde versie van de CR en CRS-regelaar.

De volgende zaken zijn hierin aangepast:
• Integratie van CR- en CRS-versie waarbij er geschakeld kan worden tussen de CR en CRS-versie
• Toevoeging bezettijd per lus
• Toepassing hiaattijden per lus i.p.v. per signaalgroep
• Toevoeging RWG-optie (Retour Wacht Groen). Hiermee kunnen richtingen vanuit VAG2e en MVG worden teruggezet naar WG.
• Toevoeging aan koppeltabel waaraan fabrikant kan aflezen of inkomende koppelsignalen van een regelaar die niet regelt gehandhaafd of gereset moeten worden
• Toevoeging VLOG2

De nieuwe versie van RWS-C is inmiddels gereed voor een fieldtest. We zijn hiervoor op zoek naar een locatie. Geschikte locaties kunt u via het emailadres info@rwscregelaar.nl doorgeven.

RWS-C-regelaar gebruikersdag op 20 november 2012

Op dinsdag 20 november 2012 zal de gebruikersdag RWS C-regelaar worden gehouden. De gebruikersdag zal plaatsvinden bij Goudappel Coffeng in Deventer van 12.00 - 16.00 uur. Hierbij komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod:

• Uitgevoerde werkzaamheden RWS-C-regelaar 2012

• Presentatie/demonstratie nieuwe versie RWS C-regelaar (hiaat-/bezettijden per lus, RWG_optie, koppelsignalen, VLOG2)

• Selectie fieldtest-locatie nieuwe versie RWS-C-regelaar

• Aanpassing WSRA-standaarden i.v.m. nieuwe versie RWS-C-regelaar

Het definitieve programma zal op een later tijdstip per email rondgestuurd worden.

De kosten voor deze dag zijn euro 75,- (excl. BTW). Voor licentiehouders met een helpdeskovereenkomst is deelname voor één persoon gratis. U kunt via deze link het aanmeldingsformulier downloaden. U kunt zich inschrijven tot 31 oktober 2012. Op het aanmeldingsformulier kunt u ook vragen, opmerkingen en onderwerpen over de RWS-C-regelaar aangeven die u graag op de gebruikersdag aan de orde wil stellen.

Met vriendelijke groet,

Theo Dijkshoorn
Namens Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart


Lees hier oudere nieuwsbrieven:

juli 2011

mei 2011

oktober 2010

juni 2009

juni 2007

oktober 2006

april 2006

november 2005

februari 2005

april 2004

november 2003

augustus 2003

februari 2003

maart 2001

november 2000

 

 

Terug naar homepage