Nieuwsbrief

mei 2011

 

Dit is de internet nieuwsbrief ten behoeve van de RWS C-regelaar. Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en wordt verstuurd aan geïnteresseerden.

  

Er is een nieuwe versie van de RWS C-regelaar beschikbaar (versie 11.19 / 11.119). De aanleiding voor de nieuwe versie zijn enkele aanpassingen ten behoeve van een betere implementatie van het PTP-protocol door de fabrikanten en een aanpassing van de basisspecificatie. De aanpassingen zijn beschreven in het begeleidingsdocument.

Met de fabrikanten is afgesproken dat applicatiespecificaties in de nieuwe versie vanaf juli 2011 kunnen worden aangeleverd bij hen.

Verder is op de website een nieuwe versie van de WSRA-standaard 3 (FASEBEW.INC) beschikbaar. De wijziging betreft een verbetering van deze standaard en is gemaakt door IT&T.Ook de fout in de basisspecificatie waarbij de VNM_OP(SGn) soms onterecht kan worden afgezet, is gevonden door IT&T.

Verder zal er op 29 september 2011 een gebruikersdag RWS C-regelaar plaatsvinden. U zult nog aanvullende informatie ontvangen over lokatie, tijd en programma. Als u interessante onderwerpen voor deze dag heeft, kunt u deze via de website www.rwscregelaar.nl aan ons doorgeven.

 

Lees hier oudere nieuwsbrieven:

oktober 2010

juni 2009

juni 2007

oktober 2006

april 2006

november 2005

februari 2005

april 2004

november 2003

augustus 2003

februari 2003

maart 2001

november 2000

 

 

Terug naar homepage