Nieuwsbrief

juni 2009

 

Dit is de internet nieuwsbrief ten behoeve van de RWS C-regelaar. Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en wordt verstuurd aan geïnteresseerden.

 

Vanwege reorganisaties en personeelsverloop bij Rijkswaterstaat is het beheer en onderhoud van de RWS C-regelaar in 2008 niet verlengd. Hierdoor heeft het onderhoud vanaf medio 2008 stilgelegen. De dienst Verkeer en Scheepsvaart (DVS) van Rijkswaterstaat heeft het belang onderkend van het beheer en onderhoud van de RWS C-regelaar en daarom een tijdelijk onderhoudscontract met Goudappel Coffeng afgesloten met een looptijd tot eind 2009. In deze periode zal gewerkt worden aan het actueel houden van de huidige versie van de RWS C-regelaar. DVS zal deze periode gebruiken om het beheer en onderhoud van de RWS C-regelaar voor de langere termijn vorm te geven.

Op basis van de prioritering van de werkzaamheden zal in eerste instantie gewerkt worden aan de twee volgende onderdelen:

•  koppelsignalen volgens het fabrikantonafhankelijke PTP-protocol van de Astrin;

•  aanpassen van CRDEBUG ten behoeve van toepassing binnen het CVMS (Centraal Verkeersregelinstallaties Management Systeem).

In de loop van het onderhoudsjaar zullen de vervolgwerkzaamheden worden ingepland. Voor vragen of opmerkingen over de RWS C-regelaar kunt u terecht bij Luc Prinsen of Theo Dijkshoorn van Goudappel Coffeng.

Hun contactgegevens zijn:

•  Luc Prinsen: 0570 - 666 284 ( lprinsen@goudappel.nl )

•  Theo Dijkshoorn: 0570 - 666 889 ( tdijkshoorn@goudappel.nl ).

 

Lees hier oudere nieuwsbrieven:
juni 2007

oktober 2006

april 2006

november 2005

februari 2005

april 2004

november 2003

augustus 2003

februari 2003

maart 2001

november 2000

 

 

Terug naar homepage