Nieuwsbrief

april 2006

 

Dit is de internet nieuwsbrief ten behoeve van de RWS C-regelaar. Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en wordt verstuurd aan ge´nteresseerden.

Inhoud van deze nieuwsbrief:

-                      nieuwe versies van de RWS C-regelaar

-                      nieuwe documentatie

 

NIEUWE VERSIES VAN DE RWS C-REGELAAR

Er zijn nieuwe versies verschenen van de RWS C-regelaar. Het zijn de versies 9.16 en 9.116.

De wijzigingen zijn:

1. Uitbreiding dump

De dump van de C-regelaar is uitgebreid met een aantal tabellen. In deze tabellen zijn opgenomen de instellingen van de extra sets maximum groentijden, de hiaattijden en de (garantie) ontruimingstijden. Van de (garantie) ontruimingstijden wordt ook weergegeven of de tijden wel/niet lopen en eventueel de momentane waarde van een lopende tijd.

2. Grenzen extra (geheel getal) parameters verhoogd

Voortaan kunnen maximaal 26.000 Extra Parameters (EPARM) en 26.000 Extra Geheel Getal Parameters (EGGPARM) worden toegepast.

In de debugger kunnen nu waarden tot 32.767 voor deze parameters worden weergegeven (was 4.096).

3. Ondersteuning nieuwe CVN C-interface

In 2005 is de nieuwe CVN C-interface (versie 3.1, 31 mei 2005) vastgesteld. Deze nieuwe versie wordt nu ondersteund. Voor de C-regelaar heeft de wijziging alleen betrekking op de toevoeging van het buffer CIF_DSI ten behoeve van de selectieve detectie.

 

NIEUWE DOCUMENTATIE

Er zijn nieuwe versies verschenen van de volgende documenten. Deze documenten zijn te downloaden van de website.

Handleiding RWS C-regelaar

Kleine uitbreiding met beschrijving van de nieuwe mogelijkheden van de nieuwe versies.

Aanwijzingen voor de bestekschrijver

Verwijzing naar de nieuwe versie van de C-regelaar.

RWS Aanvulling op de Cie C interface

Verwijzing naar de nieuwe versie van de C-regelaar.

 

Lees hier oudere nieuwsbrieven:
november 2005

februari 2005

april 2004

november 2003

augustus 2003

februari 2003

maart 2001

november 2000

 

 

Terug naar homepage