Nieuwsbrief

november 2005

 

Dit is de internet nieuwsbrief ten behoeve van de RWS C-regelaar. Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en wordt verstuurd aan ge´nteresseerden.

Inhoud van deze nieuwsbrief:

-                      nieuwe versies van hulpprogramma's

-                      nieuwe documentatie

-                      nieuwe WSRA standaarden

 

 

NIEUWE VERSIES VAN HULPPROGRAMMA'S

Er zijn nieuwe versies verschenen van de volgende onderstaande programma's. Deze programma's zijn te downloaden van de website.

CRDEBUG.EXE

Een belangrijke nieuwe feature, AutoAfname, is toegevoegd aan CRDEBUG.EXE, de versie voor "op straat". AutoAfname wordt gebruikt om veel terugkerende handelingen van een afname in het toestel te automatiseren. Middels AutoAfname kan een groot aantal parameters van een regeling een bepaalde waarde worden gegeven. Welke parameters dit zijn, welke waarde toegekend wordt etc. kan allemaal geregeld worden. Zie voor nadere informatie hoofdstuk 6.3 van de nieuwe handleiding van de RWS C-regelaar.

MKDEBFLS

Fout opgelost: als de BLOKKEN_tabel meer dan 96 tabelregels bevatte kon het voorkomen dat MKDEBFLS lege debugschermen genereerde.

Helpfile RWS C-regelaar

Lettertype broncode-onderdelen veranderd: leesbaarheid verbeterd. Layout bijlage 3 aangepast (er vielen woorden weg).

RWSCC

Er zijn diverse kleine wijzigingen aan de gebruikersvriendelijkheid van het programma aangebracht.

POSTDUMP

Fout opgelost: EGGPARM en EPARM waarden werden in sommige gevallen verwisseld.

 

NIEUWE DOCUMENTATIE

Er zijn nieuwe versies verschenen van de volgende documenten. Deze documenten zijn te downloaden van de website.

Handleiding RWS C-regelaar

Uitbreiding met beschrijving van de nieuwe mogelijkheden van CRDEBUG.EXE.

Commissie C Interface

Nieuwe beschrijving van de software-interface tussen het applicatieprogramma en de procesbesturing voor verkeersregeltoestellen. Deze nieuwe software-interface zal in de volgende versie van de RWS C-regelaar worden ondersteund.

 

NIEUWE WSRA STANDAARDEN

De commissie WSRA heeft de standaarden allemaal aangepast, onder andere ten behoeve van nieuwe versies van de RWS C-regelaar en/of het gebruik van de Extra Geheel Getal Parameters (EGGPARM). De nieuwe standaarden zijn te downloaden van de website.

 

Lees hier oudere nieuwsbrieven:
februari 2005

april 2004

november 2003

augustus 2003

februari 2003

maart 2001

november 2000

 

 

Terug naar homepage