Nieuwsbrief

februari 2003

 

Dit is de internet nieuwsbrief van de RWS C-regelaar. Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en wordt verstuurd aan geïnteresseerden.

 

Inhoud van deze nieuwsbrief:

-                      documentatie op de website

-                      nieuwe hulpprogramma’s

 

  

Documentatie op de website

 

Op de website www.rwscregelaar.nl zijn een aantal documenten opgenomen. Het betreft de volgende documenten:

  - (W) Aanwijzingen voor de bestekschrijver - deel 3 van het RWS standaardbestek

  - (A)  Cie C Interface - beschrijving van de software-interface tussen het applicatieprogramma en de

          procesbesturing voor verkeersregeltoestellen

  - (W) RWS Aanvulling op de Cie C interface

  - (A) Basisstructuur – basisspecificatie van de RWS C-regelaar

  - (A) Toelichting Basisstructuur – toelichting op de basisspecificatie

  - (A) Handleiding MKDEBFLS

  - (A) Handleiding POSTDUMP

  - (A) Installatie C-Regelaar in FLASH – beknopte gebruiksaanwijzing

 

De documenten gemarkeerd met (W) zijn als Word-document te downloaden. De documenten gemarkeerd met (A) zijn als Acrobat-document te downloaden. Acrobat-documenten zijn bestanden die alleen met een daarvoor geschikt leesprogramma zijn te bekijken. Een geschikt leesprogramma is Acrobat Reader, die via deze link www.acrobat.com kan worden gedownload.

 

 

Nieuwe hulpprogramma’s

 

In de afgelopen tijd zijn diverse hulpprogramma’s aangepast. Hieronder een opsomming van de aanpassingen per programma.

De nieuwe programma’s kunnen van de website www.rwscregelaar.nl worden gedownload.

 

 

MKDEBFLS versie 2.2.2

 

Er kunnen nu test- en afnamefiles gegenereerd worden.

   - test-debugfiles: zoals het altijd was

   - afname-debugfiles: een selectie van de test-debugfiles, en wel deze:

       - debugfile voor ontruimingstijden

       - debugfile voor maximumgroentijden

       - debugfile voor (extra) hiaattijden

       - debugfile voor overige tijden

       - debugfile voor schakelaars

       - debugfile voor detectiefouten

       - debugfile voor koppelsignalen

       - debugfile voor extra parameters

       - debugfile voor signaalgroeptoestanden

       - debugfile voor instellingen tijden signaalgroepprocedure

       - debugfile voor klokperioden

 

Er worden een aantal nieuwe debugschermen gegenereerd. Deze worden "achteraan" toegevoegd.

Nieuwe debugschermen:

  - twee verschillende debugfiles voor variabelen behorende bij een optie

  - debugfile voor standaard hulpfuncties

  - debugfile voor overige opties

  - debugfile voor overige signaalgroepopties

 

De laatste geopende directory wordt bewaard t.b.v. een volgende keer.

 

Driecijferige signaalgroepen worden nu ondersteund.

 

 

 

POSTDUMP versie 1.05

 

Ingebouwd is een check op aanwezigheid van #ifdef pc_omgeving in het CRAPDEF.H bestand. Indien deze aanwezig is kan de gebruiker aangeven of hij pc_omgeving wel of niet gedefinieerd wilt zien.

 

 

 

CONVGEN versie 1.02 en FLXRWSW versie 2.x

 

In deze programma’s zijn wijzigingen aangebracht om driecijferige signaalgroepen te ondersteunen. Ten behoeve van CONVGEN is ook een nieuw bestand CONVHDR.C aangemaakt. Deze dient over het reeds bestaande bestand heen gekopieerd te worden (in subdirectory CRFPBRT).

 

In CONVGEN zijn extra foutcontroles opgenomen. Eventuele foutmeldingen worden voortaan in het voortgangswindow van FLASH gerapporteerd.

 

Tevens is FLXRWSW aangepast om alle drie de verschillende RWS C-regelaars (CR, CRS, CRD) te ondersteunen.

Terug naar homepage