Nieuwsbrief

maart 2001

 

Dit is de internet nieuwsbrief van de RWS C-regelaar. Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer een maal per kwartaal en wordt verstuurd aan geÔnteresseerden.

Inhoud van deze nieuwsbrief:

-             gerealiseerde werkzaamheden

-             werk in uitvoering

-             gebruikersdag

 

Gerealiseerde werkzaamheden

Eind februari heeft de uitlevering plaatsgevonden van de nieuwste versie 6.12 van de RWS C-regelaar (en de daarbij behorende versie 6.112 van de RWS C-regelaar Special).

In de nu uitgeleverde versie zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

-           In het printxy window is meer ruimte beschikbaar. Het maximale aantal kolommen is uitgebreid naar 120, het maximale aantal regels naar 50.

-           Indien de wachtstand groen voor een signaalgroep wordt beŽindigd (met behulp van de functie reset_WSGR_toewijzing), wordt voor deze signaalgroep automatisch wachtgroen beŽindigd en gaat deze naar 2e VAG.

-           Het herstarten van een regeling vanuit flash werkt nu.

-           Bij het simuleren van storingen (en het herstel hiervan) vanuit flash worden de koppelsignalen nu goed behandeld.

-           In de workbench van flash wordt bij het opstarten van een regeling nu ook het versienummer van de C-regelaar weergegeven.

De wijzigingen zijn aangebracht in beide versies van de RWS C-regelaar, dus zowel de C-regelaar (CRW) als de C-regelaar speciaal (CRSW), voor het Windows-besturings≠systeem.

Volgens een eerder gemaakte afspraak worden de DOS-versies van de verschillende C-regelaars niet meer aangepast.

 

Werk in uitvoering

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe handleiding en basisspecificatie van de RWS C-regelaar. Wij hopen deze op de aankomende gebruikersdag aan te kunnen bieden.

Het programma ten behoeve van het tracen van waarden in de debugger onder Windows is in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd. Wij gaan er vanuit dat dit programma tijdens de gebruikersdag gedemonstreerd kan worden.

 

Gebruikersdag

Op vrijdag 27 april zal de gebruikersdag van de RWS C-regelaar plaatsvinden te Nijmegen. De licentiehouders hebben hiervan inmiddels bericht gekregen.

Het programma van deze gebruikersdag staat nog niet geheel vast. Zodra dit definitief is zal dit worden gecommuniceerd.

Mocht u een innovatief project hebben gedaan met de RWS C-regelaar en wilt u dit eventueel presenteren op de gebruikersdag, neem dan s.v.p. contact op met Luc Prinsen van Goudappel Coffeng (tel. 0570-666222).   

Terug naar homepage