Nieuwsbrief

november 2000

 

U leest nu de eerste internet nieuwsbrief van de RWS C-regelaar. De bedoeling is om deze nieuwsbrief minimaal een keer per kwartaal op internet te plaatsen en te versturen aan geÔnteresseerden.

In de nieuwsbrief zult u informatie vinden over diverse zaken rond de RWS C-regelaar. Te denken valt daarbij aan meldingen over nieuwe versies, de internetsite, toekomstige ontwikkelingen etc.

Inhoud van deze nieuwsbrief:

-           aanpassingen op de internetsite van de RWS C-regelaar

-           gerealiseerde werkzaamheden

-           werk in uitvoering

-           vooraankondiging nieuwe versie van de RWS C-regelaar

 

Aanpassingen op de internetsite van de RWS C-regelaar

Er is een standaard toegevoegd die kan worden toegepast in combinatie met de CRSV-module.

De CRSV-module (C-Regelaar Speciaal met Vaste cyclustijd) is een module voor het regelen van (netwerken van) kruispunten op basis van fasendiagrammen voor starre regelingen. Alle kruispunten regelen met een vaste cyclustijd. Op basis van diverse instellingen per signaalgroep worden de vrijheden voor het realiseren aangegeven. Hierdoor kan het verloop van de regelingen worden beÔnvloed waardoor een door het fasendiagram begrenste voertuig-afhankelijke regeling ontstaat. De CRSV-module is toepasbaar voor de CRS-regelaar (vanaf versie 5.111).

De CRSV-module bevindt zich niet op de internetsite aangezien deze niet vrij beschikbaar is. Nadere informatie kan worden verkregen bij AVV (regionale directies) en bij het bureau ĎSchotanus & Fick verkeersbeheersingí (overige geÔnteresseerden).

 

Gerealiseerde werkzaamheden

Ten behoeve van de interne documentatie is een groot deel van het jaar 2000 besteed aan het schrijven van systeemdocumentatie.

Om in FLASH naast de RWS C-regelaar ook het programma CCOL te kunnen gebruiken is een procesbesturing geschreven. Op korte termijn is deze koppeling tussen FLASH en CCOL ook beschikbaar voor eindgebruikers.

 

Werk in uitvoering

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe gebruikershandleiding van de RWS C-regelaar. Deze handleiding zal zijn bijgewerkt tot en met de laatste versie van beide C-regelaars voor Windows en zal tevens alle hulpprogrammaís, zoals MKDEBFLS, bevatten.

Naar aanleiding van een discussie op de gebruikersdag is een start gemaakt met het maken van software ten behoeve van het tracen van waarden in de debugger onder Windows. Dit gebeurt op basis van het aantal potentiŽle kopers die zich tijdens de gebruikersdag hebben aangemeld.

 

Vooraankondiging nieuwe versie van de RWS C-regelaar

In november zal worden begonnen met de ontwikkeling van de nieuwe versie x.12 van de C-regelaar (en de daarbij behorende versie x.112 van de C-regelaar Special).

In deze versie zullen onder meer de volgende aanpassingen worden aangebracht:

-      de beŽindiging van WSGR: indien de WSGR-toewijzing wordt beŽindigd, levert dit soms problemen op. In de C-regelaar zullen aan de 'reset_WSGR_toewijzing' de volgende acties worden toegevoegd: reset_WG en set_VAG2e voor de betreffende signaalgroepen als de betreffende SG in WG staat;

-           het printxy scherm zal worden vergroot van nu maximaal 25 regels bij 80 kolommen naar maximaal 50 regels bij 80 kolommen;

-           de momenteel niet werkende voorziening om de regeling te herstarten vanuit de FLASH omgeving zal werkend worden gemaakt;

-           een aantal interne wijzigingen zullen worden aangebracht om het compileren voor fabrikanten zuiverder te laten verlopen.

Terug naar homepage